Pukanské múzeum otvorené
V piatok 5. júla 2013 boli občania zúčastnení na ekumenickej bohoslužbe pozvaní na otvorenie Expozície pukanskej histórie a začatie činnosti pukanského múzea. Po osemnástej hodine si možno viac ako päťdesiat  prítomných, vrátane starostu obce a duchovných oboch cirkví, vypočulo krátky príhovor predsedu Spoločnosti priateľov pukanskej histórie Ing. Ladislava Maľu, ktorý spomenul históriu zrodu tejto myšlienky a priebeh jej realizácie až do tohto slávnostného otvorenia.
Hlavným motívom vzniku tejto historickej expozície bolo jednak oživiť pamäť dospelých, ktorí ešte mnohé z poslednej generácie pukanských remesiel a ich spôsobu života zažili, ale predovšetkým ukázať mládeži a deťom, aké sú a kam až siahajú korene ich myslenia a uvažovania. Tieto poznatky im pomôžu lepšie sa orientovať v zložitostiach dnešného sveta a oprieť svoju voľbu o pevnejší základ.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave expozície zúčastnili. Sú to predovšetkým členovia Spoločnosti na čele s iniciátorkou tejto myšlienky Máriou Gembešovou, ďalej Darina Palkovičová, Ľudmila Ponická, Želmíra Mozolová, Anna Michalovičová, Ladislav Kováčik, Slavomír Zamboj. Za svoju prijali túto myšlienku aj ďalší, z nich mnohí nečlenovia, ktorí priam horeli pre ňu a odpracovali desiatky potrebných hodín.
Tu treba spomenúť bratov Milutína a Miroslava Ponickovcov, manželov Radevovcov, P. Mozolu, M. Udvardyho, Janu Hercegovú. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí so záujmom prezreli tmavé zákutia svojich domov a venovali múzeu zaujímavé artefakty.
V neposlednom rade patrí vďaka ochote a štedrosti sponzorov, ktorí prispeli podľa svojich možností peniazmi či prácou a materiálom a tak umožnili vybudovať múzeum v tejto podobe. Ich mená sú trvalou súčasťou expozície a každý návštevník ich nájde pri vchode do múzea.

Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik
Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik
Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik Otvorenia Expozície pukanskej histórie, 5.7.2013, foto: L.Kováčik
Na záver svojho príhovoru požiadal predseda Spoločnosti starostu obce Ing. Jána Rievaja, aby otočením kľúčika a stisnutím kľuky otvoril dvere a ako prvý občan vstúpil a zahájil tak činnosť a fungovanie tejto novej pukanskej inštitúcie. Pred tým, ako sa to stalo, starosta poďakoval našej Spoločnosti za tento čin a ocenil jeho význam pre ďalší rozvoj kultúrnej infraštruktúry obce.
Občania si so záujmom prezerali expozície v každej zo siedmich miestností múzea. Hneď pri vchode budila pozornosť veľká fotografia pukanskej brány z roku 1898 vo výške dospelého človeka. Napravo si prezreli výstavu fotografií Pukanec kedysi a dnes, ktorá ukázala, ako Pukanec menil svoj architektonický vzhľad za posledných 115 rokov. V ďalších miestnostiach mali možnosť uvidieť zariadenie pukanskej kuchyne s dobovým náčiním a pomôckami a zariadenie meštianskej izby s pekným nábytkom svojej doby a dobovým oblečením. Všetci obdivovali bohato zdobený krajčírsky šijací stroj značky Singer. Naľavo si návštevníci so záujmom prezerali vo vitrínach vystavené materiály na vybrané témy z histórie Pukanca, hlavne obdobie tureckých výpadov, ale aj o osobnostiach, na ktoré môžu byť aj dnes jeho obyvatelia hrdí. V ďalších priestoroch sú potom doklady rozvoja baníctva a artefakty z niekoľko storočí trvajúcej histórie pukanských remesiel.
Návštevníci oceňovali nielen profesionálny vzhľad expozície, ale aj spracovanie obsahu jednotlivých vystavovaných tém a ich náučnú hodnotu. Odrážajú to často až nadšené zápisy do knihy návštev a časté slovo ďakujeme. Prúd návštevníkov pokračoval aj v sobotu, hlavný deň XXI. Pukanských remeselníckych trhov a priniesol mnoho nových stretnutí, diskusií, vyjasňovaní svojho pôvodu či svojich predkov, historických otázok a faktov, o ktorých mnohí ani netušili, že sa stali.
Usporiadateľov tento úspech utvrdzuje v presvedčení, že presne mierili a dobre trafili do potrieb obecnej pospolitosti aj jej úpenlivého tichého volania po duchovných hodnotách v dnešnej materializovanej dobe, a že investícia do kultúry a vzdelania prináša väčšie uspokojenie ako prehnaná miera spotrebných statkov.
Múzeum bude slúžiť občanom Pukanca a z okolia, návštevníkom, turistom, rodákom a ich priateľom odkiaľkoľvek. Otváracie hodiny budú mať osobitný režim, ktorý tu na inom mieste publikujeme. Posilní tak infraštruktúru pukanských zaujímavostí a zvýši prestíž obce o ďalšiu zaujímavosť.
ÚvodMapa webu