Život má byť príjemnou hrou. Aspoň u nás sa toho držíme, vystríhame sa stresov a problémy, ktoré vznikajú pri realizácii našich plánov, riešime s nadhľadom a vzájomným porozumením. Pritom poznávame stále niečo nové. Je to dobrovoľná činnosť a neplatená práca, takže nie je dôvod rozčuľovať sa. Vyžaduje však aj pochopenie pre dočasné napnutie síl, aby sme niektoré dôležité termíny, napríklad plánované akcie k pukanskému jarmoku, stihli.
Okrem Pukančanov, rodákov či tu dnes žijúcich občanov, uvítame záujemcov aj z okolia, z Bohuníc, Devičian, Uhlísk, Jabloňoviec a z ďalších s nami historicky spojených a blízkych obcí, aby sme mohli nachádzať a odhaľovať spoločné nite našej histórie. Ak máte záujem o naše akcie a chcete sa na nich zúčastniť či chcete priniesť nové zaujímavé poznatky do spoločnej pokladnice bohatej histórie nášho regiónu, vyplňte prihlášku a pošlite nám ju.
Okrem toho členom môže byť každý, kto sa trochu dohovorí po slovensky. Zvlášť by sme uvítali tých, ktorí sú v zahraničí a mohli by prispieť k hľadaniu stôp po Samuelovi Šikeťovi.
Poďte medzi nás - vyplňte členskú prihlášku
Členská prihláška - Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
Členská prihláška - Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
ÚvodMapa webu