História hasičstva v Pukanci
Milí Pukančania a návštevníci Pukanca,

5. júla 2019 bola počas konania  Pukanských remeselníckych trhov slávnostne otvorená nová  expozícia tematicky zameraná na „Históriu hasičstva v Pukanci“. Nachádza sa v budove starej požiarnej zbrojnice na námestí, o ktorej  zachovanie  sa pred niekoľkými rokmi prihovorili  rodáci a priaznivci histórie v Pukanci. Medzi nich patrí aj Mgr. Katarína Zozuľáková, rod. Zambojová, ktorá v článku takto obhajovala zachovanie budovy:
„Táto novšia zbrojnica bola postavená za socializmu na mieste, kde stála pôvodná drevená budova, ku ktorej neskôr pristavili aj vežu na sušenie požiarnických hadíc. Jedna veľmi zaujímavá budova s ešte zaujímavejšou históriou, a zároveň pýcha pukanských hasičov.
V Pukanci sme si prácu požiarnikov - hasičov veľmi vážili. Okrem svojich základných povinností, starali sa aj o kultúru obce. Napr. usporadúvali tanečné zábavy s kultúrnym programom. Pamätám sa, že ako dievča išla som sa na takúto zábavu pozrieť, hlavne na program a ukážky práce hasičov. Mamka mi dala peniaze na vstupné. Ja som jej povedala, že my, žiaci neplatíme, ona mi odpovedala: „len zaplať, musíme ich podporiť za ich dobrovoľnú, obetavú prácu“. Tiež si spomínam, že ako žiačka, najmä počas letných dní a žatevných prác, sme v tejto zbrojnici mali požiarne hliadky, ak by sa niečo prihodilo. Pamätám si aj smutnejšie chvíle, keď sa rozozvučala siréna ako všetci utekali zistiť, kde treba ísť pomáhať. A aj keď prešlo niekoľko desiatok rokov, vidím, ako jedného dňa nad ránom nás zobudila siréna a  videli sme obrovskú žiaru, šľahali vysoké plamene, bol hustý dym, keď horela drevárska dielňa za obecným úradom a títo odvážlivci tam bežali hasiť a zachraňovať, čo sa dalo. Pukanskí hasiči, či už dospelí  alebo žiacke družstvá sa zúčastňovali rôznych súťaží a domov sa vždy vracali s poprednými oceneniami a takto by som mohla pokračovať ďalej.“
Myslím si, že pukanskí hasiči si určite nezaslúžia, aby bola ich budova zbúraná. Práve naopak, mali by sme ju zachovať a na ich pamiatku urobiť tam trvalú výstavku fotografií ilustrujúcich ich činnosť, spolu so zbierkou nástrojov a predmetov, ktoré používali pri  svojej náročnej práci.“
     Želané sa stalo skutočnosťou, keď sa členovia Spoločnosti S. Šikeťa a pukanskej histórie rozhodli vybudovať stálu expozícii a zrekonštruovať štvorkolesovú hasičskú striekačku z roku 1884. Spolu s ďalšou, dvojkolesovou striekačkou a károu na prevoz hadíc, tvoria dnes výstavu starej hasičskej techniky v prízemí obnovenej požiarnej zbrojnice. Expozíciu vytvorila Spoločnosť za úzkej spolupráce s obcou Pukanec, starostom Jánom Rievajom a za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý finančne prispel na výrobu kovanej brány. Na poschodí sa nachádza výstava o tom, ako voľakedy v roku 1888 vznikol v Pukanci Dobrovoľný ohňohasičský spolok a ako sa jeho činnosť vyvíjala. Návštevníci tam nájdu zaujímavé exponáty a fotografie z histórie hasičstva v Pukanci až do roku 1970.
      Treba oceniť snahu všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o záchranu historických „sikačiek“, vytvorenie výstavy a tým aj zmysluplné využitie priestorov starej požiarnej zbrojnice. Nech toto dielo slúži ako spomienka súčasníkov na záslužnú činnosť dobrovoľných hasičov v minulosti. A snáď aj ako odkaz pre mladú generáciu. 

Mária Gembešová
predsedníčka Spoločnosti
Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci
Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci
Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci Epozícia - História hasičstva v Pukanci

ÚvodMapa webu