V tomto prípade platí, že všetko so všetkým súvisí. Nežijeme vo vzduchoprázdne, lepšie povedané, nie sme na svete sami. Náš pohyb vesmírom aj životom ovplyvňujú mnohé faktory. Dnes je módne protestovať proti globalizácii. Ale tá sa začala už stvorením sveta a človeka. Jedna hypotéza vraví, že nás Pán Boh dosiaľ riadi, iná, že nás stvoril a potom to ponechal všetko na nás. Vyzerá to skôr na tú druhú, pretože kto číta históriu, nemôže sa zbaviť dojmu, že Boh by to riadil lepšie, ako to riadia ľudia a prírodné katastrofy už celé veky, kam siaha ľudská aj geologická pamäť. V prípade Pukanca platí stopercentne, že jeho vývoj súvisel s tým, čo sa dialo v širokom okolí. Cez svoje striebro a zlato bol v stredoveku podvedome vtiahnutý do ekonomických a politických pohybov vtedajšieho globálneho charakteru. Veď do objavenia Ameriky sa v hornom Uhorsku ťažilo až 70 percent európskej produkcie striebra. Preto budeme konfrontovať pukanskú históriu aj s tou svetovou. Nevyhneme sa ani dnešným globálnym výzvam a hrozbám.
Lístky z histórie sveta a okolia
Kontakt: Ladislav Mala
ÚvodMapa webu