Úloha osobnosti v dejinách je celkom veľká a dôležitá téma filozofie histórie. Ktože tvoril dejiny? Alexander Macedónsky či jeho vojaci, Ježiš Kristus či jeho učeníci, majstri či ich učni, vládcovia či poddaný ľud? Ťažká otázka, dosiaľ nebola bezo zvyšku zodpovedaná. V minulosti sme čítali heslá, medzi nimi aj také, že ľud je tvorcom dejín. Je asi pravda, že každý má svoju úlohu v zložitom vývoji spoločnosti, do ktorej sa narodil. Každý podľa svojej zodpovednosti má podiel na vytváraní dejín vo svojom okolí. Každý ľudský život sú také dejiny v malom. Od narodenia sme vychovávaní, máme svoje vzory, príklady nás tiahnu. Dnes ich je mnoho, dobrých aj zlých. Neskúsený človek sa v nich zle orientuje. Preto má svoju váhu byť aj dnes šľachtený od mala kvalitou preverenou časom. Stálym príkladom sú osobnosti, z ktorých čas zotrel nátery senzačnosti a ponechal ich mravný odkaz v podobe výsledkov ich práce. V tejto časti chceme postupne priblížiť predovšetkým osobnosti, ktoré v Pukanci a jeho okolí žili a pracovali, prípadne sa tu narodili a po odchode do sveta zostali s ním spätí.
Naše osobnosti, naši dejatelia, súčasní aj minulí
Motto: Ak nežijú v nás, sme mŕtvi. Ivan Kadlečík
Kontakt: Ladislav Mala
ÚvodMapa webu