Archív článkov
Za Jánom Králikom
Nie vždy sa podarí osudu zinscenovať to tak, ako v tomto prípade, keď dĺžka života človeka a veľkosť jeho diela  sú priamo úmerné. V nedeľu 22. marca 2020 o 13 hodine a 45 minúte zomrel v levickej nemocnici vo veku 98 rokov, 6 mesiacov a 24 dní Ján Králik, čestný občan Pukanca, človek čistej duše a tvorivej práce.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie POZÝVA  všetkých členov Spoločnosti a priaznivcov pukanskej histórie na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa bude konať dňa 27. 5. 2021 o 16.00 hodine v Miestnej knižnici
Konalo sa spomienkové stretnutie na počesť Jozefa Velebného
Konštruktéra a dizajnéra automobilky ŠKODA, rodáka z Pukanca

Miesto konania:
Pukanec námestie
Dátum konania: 28. augusta 2021
Univ. prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. - Odhalenie pamätnej tabule

Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín fyzika, historika, rádiológa a pedagóga profesora Jána Chrapana DrSc. bola v Pukanci dňa 25. septembra 2021 odhalená pamätná tabuľa.  
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie POZÝVA  všetkých členov Spoločnosti a priaznivcov pukanskej histórie na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa bude konať dňa 12. 5. 2021 o 16.00 hodine v Miestnej knižnici
ÚvodMapa webu