Možno každý Pukančan pozná legendu o založení Pukanca Nemcom Hansom, vie, že to bolo slobodné kráľovské banské mesto, cíti jeho bohatú remeselnícku históriu a vinohradníctvo a korí sa jeho krásnemu okoliu a jeho prírode, aj keď ho to zatiaľ nenúti k tomu, aby ju udržoval v čistote a poriadku. Ale o tom potom. V tejto časti chceme poskytnúť rodákom, občanom i návštevníkom nášho mesta viac informácií o pukanskej histórii. Dosiaľ neprekonaným prameňom informácií je kniha Pukanec, pamätnica k 30. výročiu oslobodenia, ktorú zostavil Ján Zamboj. Vyšla v roku 1975 v náklade 4000 výtlačkov. Možno je v každom pukanskom dome, ale ako to už býva, staré knihy málokto číta. Mládež, až na výnimky, dnes už vonkoncom nie. Preto vám chceme poskytnúť „čerstvú“ pukanskú históriu na vašich obľúbených internetových stránkach. Čítajte ju, je bohatá, staňte sa pukanskými patriotmi. Vydrží vám to na celý život.
Lístky z histórie Pukanca
Kontakt: Peter Klinko
ÚvodMapa webu