Publikujeme originály a odpisy listov Samuela Šikeťa
- pôvodné pramene pre ďalší osobný výskum
Prvým predpokladom základného výskumu je vždy prístup k originálnym dokumentom, ktoré potvrdzujú, čo sa stalo, alebo poskytujú priamy či nepriamy dôkaz o tom, že sa niečo malo či mohlo stať. Podarilo sa nám s prispením pani Uhrinovej z Prahy, manželky prapravnuka brata Samuela Šikeťa, priviezť originály jeho listov po rokoch naspäť do Pukanca. Spolu s nimi sa vrátili aj preklady a strojopisy listov, ktoré urobila naša nezabudnuteľná rodáčka Mária Schultzová a poznámky prvého a zatiaľ najväčšieho šikeťológa, pukanského rodáka Jaromíra Zamboja, ktorý spolu s redaktorom slovenského obrázkového časopisu Život Eduardom Gindlom napísali a v roku 1972 uverejnili prvý a zatiaľ aj posledný popularizačný seriál o Samuelovi Šikeťovi. Tieto dokumenty budeme postupne publikovať na tejto stránke. Na ich základe môžete vytiahnuť a analyzovať nové veci a hľadiská, ktoré v uvedenom seriáli neboli alebo nemohli byť osvetlené. Originály sú uložené v Štátnom archíve v Leviciach. Seriál spred štyridsiatich rokov uverejníme na týchto stránkach okamžite po získaní súhlasu majiteľov autorských práv.
Dopis z Melbourn, 14.2.1900
ÚvodMapa webu