Budujeme Múzeum mestečka Pukanec - vystavovateľské plány
Ľudská pamäť je krátka. Obsiahne v podstate tri generácie. Čím sú spomienky staršie a sprostredkované, tým rýchlejšie miznú z pamäti. Usúdili sme, že treba zachovať pamäť aj o pukanskej hmotnej kultúre, ktorá dokresľuje postavy ich tvorcov a nositeľov. Napriek tomu, že väčšina remesiel zanikla už pred dvoma generáciami, v niektorých domoch sa zachovali veci
a nástroje, ktoré sa kedysi používali ako výrobné nástroje a prostriedky. Chceme ich zhromaždiť, roztriediť a tie najreprezentatívnejšie predstaviť v dosiaľ nevyužitej budove na Námestí mieru 17. Zachováme tak pamiatku na celé generácie našich predkov, ktorí po zániku baníctva našli svoje nové miesto pod slnkom v remeselnej výrobe až do doby, keď ich zhruba pred sto rokmi začala vytláčať strojová veľkovýroba. Je to zákonitý proces, nežialime, ale za zaznamenanie niekoľko storočí pukanských remesiel stojí.
Pripravujeme

Pukanec je široko-ďaleko známy svojou bohatou históriou. Preto návrh vytvoriť ucelenú expozíciu histórie mestečka Pukanec podporili všetci členovia výboru našej Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie.
V novembri 2012 občianske združenie predložilo Obecnému zastupiteľstvu v Pukanci ponuku na spoluprácu pri záchrane a propagácii kultúrneho dedičstva Pukanca a obec poskytla na vybudovanie expozície budovu na Námestí mieru 17. Prvým krokom bola návšteva členiek (Ľudmily Ponickej, Dariny Palkovičovej a Márie Gembešovej) u riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach  Mgr. Jána Dana, aby sa poradili ako začať, ako robiť zbierkovú činnosť a evidovať zbierkové predmety.
Uzatvorením zmluvy o užívaní budovy na Námestí mieru 17 boli dohodnuté podmienky užívania budovy. Spoločnosť sa podujala spolu s obcou a Obecným podnikom služieb postupne zrekonštruovať ďalšie priestory v budove, kde bola doteraz v troch miestnostiach expozícia tradičných remesiel a pripravuje sa inštalovanie výstav aj v ďalších štyroch miestnostiach.
Aby sa mohli začať rekonštrukčné práce, združenie v marci 2013 zorganizovalo brigádu na vyčistenie priestorov budovy. Nasledovali stavebné úpravy priestorov, uloženie dlažby, náterové práce stien, okien, dverí. Rekonštrukčné práce boli financované v rámci bežnej údržby budovy, finančne pomohol sponzorský dar firmy Hammerbacher, SK.
Vybudovaním novej expozície chce združenie ponúknuť návštevníkom ucelenejší pohľad na celú históriu Pukanca - baníkov, remeselníkov, vinohradníkov, na rodisko mnohých kultúrnych osobností. Toto všetko by nebolo možné bez podpory širokej verejnosti, ktorú sme poprosili darovať alebo požičať do novovznikajúceho pukanského múzea rôzne predmety historického charakteru. Mnohí sa už ozvali a poskytli predmety do múzea.
Je predpoklad, že novú expozíciu histórie mestečka Pukanec si budú môcť ako prví pozrieť návštevníci XXI. ročníka Pukanských remeselníckych trhov 6. júla 2013. Členovia občianskeho združenia Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie budú ďalej hľadať možnosti, ako sprístupniť ďalšie priestory s novými expozíciami v budove na Námestí mieru 17. Je ambíciou združenia vybudovať kultúrny stánok na prezentáciu výnimočnosti Pukanca a sprístupniť stále expozície nielen pre občanov a široké okolie, ale aj pre školy v rámci tematických vyučovacích hodín či vlastivedných vychádzok.

Mária Gembešová

Nová časť Expozície pukanskej histórie otvorená.

Prvý deň programu XXII. remeselníckych trhov 4. júla 2014 bola o piatej hodine za účasti veľkého počtu návštevníkov tvorená vynovená Expozícia pukanskej histórie. Už nové krásne vstupné dvere z pukanského dubového dreva, zhotovené šikovnými rukami pukanského stolárskeho majstra naznačovali, že estetická úroveň výstavy opäť vzrástla. Zmenilo sa aj umiestnenie výstavných tabulí, ktoré doplnili vkusné výstavné skrinky na umiestnenie ďalších exponátov. Otvorili sme celú jednu novú miestnosť, ktorú sme venovali veľkému odvetviu pukanskej ekonomiky - hrnčiarstvu a pukanskej keramike, ako aj ďalším
dborom, spojeným s výskytom hliny v okolí.
Skoro všetkých našich sponzorov sme menovali v minulom článku "Opäť sme o kus ďalej" a ich úplný zoznam je vyvesený aj v múzeu. Ako pochvala všetkým, čo sa o nový vzhľad a aj obsah Expozície zaslúžili, znejú slová pracovníka z jedného slovenského štátneho múzea, ktorý po jej zhliadnutí povedal: "Máte to tu krajšie ako u nás".
Súčasťou Expozície je podobne ako vlani nová výstava na téma účasti Pukančanov vo veľkých vojnových konfliktoch XX. storočia - v prvej a druhej svetovej vojne. Výstava si všíma hlavne ich osudy a nadčasové posolstvo ich obetí pre nás i ďalších potomkov, že mier, sloboda a blahobyt nemôžu trvať večne ak si ich nevážime a neprinášame im aj my svoju obeť aspon v podobe pokory, vďaky a úcty k tomu, čoho sme s ich prispením dosiahli. Najviac obetí bolo v prvej svetovej, ale tá druhá, ktorá bola ešte krvavejšia, priniesla pár výrazných osobností z radov našich rodákov, ktorých pamiatku si takto pripomíname. Najdeme tam príbehy  neskorších generálov Martina Korbeľu a Daniela Kunica, ale aj Viktora Gembeša, pukanského Američana J. Schwarza a ďalších.
Druhý deň navštívili výstavu davy ľudí. Odhadujeme, že ich bolo medzi jedným až dvomi tisícmi a to nielen z  Pukanca a okolia, ale aj zo vzdialenejších miest a z cudziny. Naša Spoločnosť tak naplňuje svoje hlavné poslanie, ktorým je oživenie a zachovanie historickej pamäti národa vo všetkých smeroch jeho tradícií - v hospodárskych, kultúrnych i spoločenských. Veríme, že sa nám časom podarí osloviť všetkých Pukančanov a zoznámiť ich s bohatou tradíciou obce, v ktorej žijú. Zatiaľ sme radi, že sme oslovili ich osvietenú časť, ktorá nám aktívne pomáha a naše úsilie finančne i prácou podporuje. Za to im ďakujeme a snažíme sa im to vrátiť napĺňaním ich hrdosti na Pukanec konkrétnym obsahom.
Mnohí z návštevníkov prejavili želanie, aby sme texty jednotlivých príbehov, ktoré  z časových a iných dôvodov nebolo možno prečítať priamo na výstave, umiestnili na naše webové stránky, kde by si ich mohli podrobne prečítať. Urobíme tak podľa našich časových možností čo najskôr.

Ladislav Maľa
Časť výstavy k osudom Pukančanov v I. svetovej vojne a artefaktov z II. svetovej. foto: L.Maľa Členovia Spoločnosti L. Kováčik  a D. Palkovičová pri príprave výstavy. foto: L.Maľa Výstava si všíma aj tragické osudy Pukančanov a ich rodín. Toto bol údel rodiny S. Adamčíka. foto: L.Maľa Časť je venovaná obetiam Pukančanov v SNP a predstavuje výzbroj a výstroj bojujúcich strán. foto: L.Maľa
Táto časť sa týka druhej svetovej vojny a povstania, kde sme tiež mali niekoľko osobností. foto: L.Maľa Znovu bola usporiadaná miestnosť venovaná tkáčskemu remeslu. foto: L.Maľa Miestnosť venovaná kedysi najviac zastúpenej profesii-obuvníctvu a čižmárstvu. foto: L.Maľa Otvorili sme úplne novú miestnosť venovanú pukanskej keramike, tehliarstvu a škridliarstvu. foto: L.Maľa
Veľkej pozornosti sa tešil list padlého S.Hruškovica manželke a odkaz deťom. foto: L.Maľa Detail panelu s príbehmi a osudmi Pukančanov vo veľkej vojne. foto: L.Maľa Obrazy s účastníkmi veľkej vojny. foto: L.Maľa

ÚvodMapa webu