Žartom povedané, občianske združenia sú zoskupenia ľudí, ktorí už nemôžu ďalej strpieť nedostatky vo svojom okolí a snažia sa ich napraviť vlastným úsilím a prostriedkami. Taký bol aj náš osud - nemohli sme už ďalej strpieť mlčanie okolo Samuela Šikeťa, najväčšieho slovenského cestovateľa, ktoré trvalo s malou prestávkou celých 110 rokov. Bolo nám cťou zložiť sa mu pri tomto výročí aspoň na pamätnú tabuľu, ktorú sme odhalili na námestí pred rokom. Potom sme si všimli ďalšie veci, ktoré by sa dali ľuďom pripomenúť. Zahrnuli sme ich do svojho plánu práce. Nakoniec ich je toľko, že by práce stačilo pre dvojnásobný počet členov. Peniaze tiež, ako vždy, chýbajú,  sponzorov nemusíme odháňať. Preto najdôležitejší kapitál našej Spoločnosti sú naši členovia, ktorých je len 26:
Zo života Spoločnosti
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza, foto archív OZ
Ustanovujúca schôdza
1. Anna Bartovičová, Bratislava
2. Zlata Černilová, Bratislava
3. Eva Foltánová, Pukanec
4. Mária Gembešová, Pukanec
5. Janka Herczegová, Pukanec
6. Ing. Anna Hruškovičová Csc., Nitra
7. Ivana Hruškovičová, Praha
8. Ing. Ľubomír Hruškovič, Praha
9. Peter Klinko, Pukanec
10.PaedDr. Ladislav Kováčik, Bratislava
11.Mgr. Žofia Kyseľová, Pukanec
12. Ing. Ladislav Maľa, Praha
13. Ing. Želmíra Mozolová, Bratislava
14. Elena Nekorancová, Pukanec
15. Mgr. Darina Palkovičová, Pukanec
16. Mgr. Ľudmila Ponická, Pukanec
17. Mária Schúbertová, Pukanec
18. Mgr. Miroslav Slivka, Pukanec
19. Milica Sajková, Pukanec
20. Mgr. Marta Švolíková, Levice
21. Slavomír Zamboj, Pukanec
22. Ľudmila Zambojová, Neratovice
23. Ing. Milutín Ponický, Pukanec
24. RNDr. František Kele PhD, Bratislava
25. Štefan Schúbert, Pukanec
26. Tomáš Palkovič, Pukanec
ÚvodMapa webu