Nemáme a ani nebudeme mať žiadnu zárobkovú činnosť a tak budeme odkázaní na príspevky členov a sponzorské dary. Medzi sponzorské dary počítame aj bezplatnú pomoc či vykonanie bezplatných odborných prác na ktoromkoľvek predmete našej činnosti.

V roku 2012 nás obdarovali: manželia: Ivana Hruškovičová a Ľubomír Hruškovič, Praha, Ľudmila Zambojová a Ľubomír Zamboj, Neratovice, Hana Burešová a Milan Ciglan, Praha, Anna Maľová a Ladislav Maľa, Praha, ďalej jednotlivci: PaedDr. Ladislav Kováčik, Bratislava, Milica Cibulková, Levice, Základná škola, Pukanec, Ľudmila Ponická, Pukanec, Eva Gheorghiu, Bratislava, Anna Žáková, Darina Palkovičová, Pukanec

V roku 2013 nás obdarovali: Hammerbacher SK, Pukanec, OPS Pukanec, Obec Pukanec, Peter Gembeš, Pukanec, Daniela Špacírová, Anna Maľová, Praha.

V roku 2014 nás finančne podporili: Juraj Bahna, Vladimír, Svetlana a Zuzana Bahnovci, Lucia Sikoraiová, Július Demicher, Obecný úrad Pukanec.

Za spoluprácu pri organizovaní podujatí ďakujeme pani Darine Máťášovej a Márii Struhárovej st.

V roku 2015 nás finančne podporili: Igor Mucha, Mária Borušovičová, Miloslav Králik, Obecný úrad Pukanec.

Za spoluprácu ďakujeme pánovi Milanovi Chylovi, Petrovi Gembešovi, Danielovi Korbelovi, Anne Maľovej, Miloslave Mastišovej a Základnej škole Pukanec.

Poďakovanie:
Všetkým, bez ohľadu na hodnotu daru, zo srdca ďakujeme. Veríme, že ich počin smerovaný do rozvoja tejto oblasti bude rovnako trvalý a hodnotný, ako bol aj príspevok našich predkov na odhalenie pamätnej tabule Samuelovi Kupčokovi.

Informácia:

Príspevky a dary v hotovosti prijíma Mgr. Darina Palkovičová v Pukanci, Pod hradbami 6.
Poštovým či bankovým prevodom zo Slovenska ich možno poslať na účet č. 1100514003/ 1111 s označením „meno + dar“.
Prevod zo zahraničia je spoplatnený sumou minimálne 20 eur podľa cenníka UniCredit Bank, preto nie je účelné platiť týmto spôsobom.

Poznámka: Výšku daru zverejňujeme len na prianie darcu.
Naši priaznivci, darcovia a sponzori - staňte sa i vy nimi
ÚvodMapa webu