Čo robíme?
Hlavné smery našej činnosti
Myšlienka založiť občianske združenie duchovného zamerania vznikla koncom roka 2011 pod vplyvom blížiaceho sa 110. výročia smrti nášho rodáka, cestovateľa a svetobežníka Samuela Šikeťa. Keď sme vyberali názov, chceli sme v ňom mať nielen Šikeťa, ale aj niečo viac, niečo, čo by nás v dnešnom svete viedlo k zamysleniu nad sebou, nad miestom, kde žijeme, nad jeho odkazom, nad jeho duchovnosťou, ktorá nám dáva silu a vnútornú rovnováhu vo väčšej miere, než si uvedomujeme. Preto sme zvolili do názvu aj pukanskú históriu, ktorá nám ukazuje a hovorí, odkiaľ sme vyšli a odkiaľ ideme do málo známej budúcnosti. Spolu s tým nám znalosť minulých osudov našej krásnej krajiny umožňuje zachovať si kontinuitu národného i osobného vedomia aj svedomia, čím nás chráni pred vykorenením v dnešnom globálnom svete. Na tomto základe sa naša činnosť vďaka úsiliu hŕstky pukanských rodákov a občanov v minulom roku značne rozrástla. Čo všetko robíme, čo sme začali a čo plánujeme, to majú ukázať tieto naše stránky. Nebude to len suchý výpočet akcií, ale aj diskusia o tom, ako to urobiť čo najlepšie, za málo peňazí, ktoré máme a s malým počtom nadšencov. Ak máte chuť a cítite, že to je vaša parketa, tak sa k nám pripojte všetci, ktorých trápia naše nedostatky, malosť a provincionalita. Tie možno prekonať len činmi, ktoré posilnia ducha a povznesú sebavedomie. Hmotných vecí máme dosť, väčšina z nás má nadváhu, čo nám však chýba je dar ducha a aktívny vzťah k životu.
ÚvodMapa webu