12.augusta 2014 sa dožil v Kanade významného životného jubilea 90 rokov náš pukanský rodák Dr. Ing. Július DEMICHER.

Ako absolvent elitnej švajčiarskej univerzity v Ženeve s obhájením doktorskej dizertácie v Neuchateli,  znalec  ôsmich svetových jazykov by mal mať ako ekonóm slušnú budúcnosť aj vo vtedajšom Československu a bol by určite pre svoju  vlasť prínosom, ale po februári 1948 označený ako buržoázny živel bol nežiaduci, vyhodený z práce,  bol mu zrušený cestovný pas a jeho rodičom boli majetky protiprávne odňaté. Následkom týchto politických skrivodlivostí  sa odhodlal s kolegom na  riskantný prechod „za slobodou“, ktorá viedla na západ cez mimoriadne stráženú  sovietsku okupačnú zónu v Rakúsku.

Dr. Ing. Július DEMICHER ako erudovaný ekonóm prešiel mnohými významnými postami v svetovo známych firmách v Európe, Južnej Amerike, USA, Turecku a Kanade ako napr. riadiaca funkcia hlavného ekonóma, finančného riaditeľa, generálneho riaditeľa, člena správnych rád, viceprezidenta...  (napr. v Massey-Ferguson Ltd., U.S. Steel International Company, Hudson Bay Oil and Gas Company...), až po post člena výkonného výboru a kontrolóra rezortu obchodu pri Federálnej vláde v Kanade.
Dr. Ing. Július DEMICHER

Ladislav Kováčik
Dr. Ing. Július DEMICHER
Demicherovská vetva, ktorej predkovia žili v Banskej Bystrici, prišla do Pukanca  pred takmer dvesto rokmi. Za hrdinské protiturecké činy boli ich predkovia kráľom Leopoldom I. Habsburským 16.mája 1663 povýšení do stavu šľachtického, o čom svedčia originálne listiny a rodinný erb.  Vlastníkom rodinného erbu je  Július Demicher.  Jeho otca Júliusa Viliama Demichera ( 1883-1965 ) si starší  Pukančania  pamätajú ako   známeho veľkoobchodníka s vínom a veľkopodnikateľa v oblasti poľnohospodárskych produktov. J. V. Demicher bol ženatý  so Zuzanou Prandorfi (1893-1957) a mali ešte dcéru Elenu (1913-1995).  Jeden z predkov Prandorfiovcov - Tomáš Prandorffer „de Bakabánya“ bol v r. 1546 provizorom Prešporského hradu a v r. 1549 mal funkciu prefekta Levického hradu, čo dokladajú  aj existujúce šľachtické erbové
pečate. Rodina bývala na Námestí Mieru číslo 23.

Dr. Ing. Július DEMICHER  i napriek vysokému veku nezaháľa, ale v oblasti ekonomiky pracuje ďalej.

Želáme mu do ďalších rokov pevné zdravie, aby mohol i naďalej plniť svoje predsavzatia.
ÚvodMapa webu