Mária Gembešová  09 05 789 592
Mgr.Darina Palkovičová 09 04 943 014
Adresa: Pukanec, Námestie mieru 17, (oproti Miestnej knižnici)
Otváracie hodiny:
- v mesiacoch júl - august každý utorok od 13:00 - 17:00 hod.
- v ostatnom čase na požiadanie na uvedených telefónnych číslach

Vstupné: deti 0,50 €,     dospelí  1,00 €
Ak Vás naša pozvánka zaujala kliknite sem
Okrem Pukančanov, rodákov či tu dnes žijúcich občanov, uvítame záujemcov aj z okolia, z Bohuníc, Devičian, Uhlísk, Jabloňoviec a z ďalších s nami historicky spojených a blízkych obcí, aby sme mohli nachádzať a odhaľovať spoločné nite našej histórie.
Ak máte záujem o naše akcie a chcete sa na nich zúčastniť či chcete priniesť nové zaujímavé poznatky do spoločnej pokladnice bohatej histórie nášho regiónu ...
Poďte medzi nás
Ing. Ladislav Maľa
e-mail: ladislavmala@seznam.cz
PaedDr. Ladislav Kováčik
Leškova 18
Bratislava 81104

tel.: 0220749022
mobil: 0903346492
e-mail: jergus@chello.sk
Administratívne informácie:
Mgr.Darina Palkovičová
Pod hradbami 6
Pukanec 93505
tel.: 0904943014
e-mail.: palkovicova.darina@stonline.sk
adresa: Mária Gembešová, 935 05 Pukanec, Za Múrom 9, e-mail: maria.gembesova@centrum.sk
OZ Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
Pukanská historická spoločnosť
Registrácia MV SR
VVS/1 - 900/90 - 390 32
ÚvodMapa webu